Druze council | Doha Magazine
Monday 12 November 2018 - 3 Rabi Al-Awal 1440
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae