Druze council | Doha Magazine
Tuesday 28 January 2020 - 2 Jumada Al-Thani 1441
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae