Druze council | Doha Magazine
Tuesday 23 January 2018 - 6 Jumada Al-Awal 1439
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae